Akvareller V

Utsikt över sjön. Akvarell av Jan David Lindgren
Grind till öppet landskap. Akvarell av Jan David Lindgren
Honungsfärgad blomstervägg. Akvarell av Jan David Lindgren

© Jan David Lindgren