Akvareller XI

Utsikt över sjön

Grind till öppet landskap

Honungsfärgad blomstervägg

Nästa – Akvareller XII

© Jan David Lindgren