La Grenouillère av Auguste Renoir

La Grenouillère by Auguste Renoir

La Grenouillère av Auguste Renoir #konst #Renoir #impressionism #Nationalmuseum

”September 1869. Vid floden Seines strand några mil väster om Paris står Auguste Renoir och Claude Monet och målar. Motivet är La Grenouillère, ett nöjesetablissemang där lediga parisare äter lunch, badar eller tar en tur på floden i roddbåt. Monets och Renoirs målningar från La Grenouillère betraktas idag som startpunkten för impressionismen, en av de konströrelser som mest radikalt förändrat vårt sätt att se och uppfatta den synliga verkligheten. Impressionisterna värdesatte det hastigt fångade intrycket och det skissartade mer än det genomarbetade.” – Denna text är ett utdrag hämtat från Per Hedströms introduktion till utställningen 100 fantastiska målningar på Nationalmuseum/Konstakademien i Stockholm.